BÀI HỌC KINH NGHIỆM

" Cùng với xu thế chung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, việc tin học hóa công tác văn thư lưu trữ là một quá trình tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng xử lý công việc. "

Đơn vị đã sử dụng SureDMS

PVGAS

Tổng Công ty Khí Việt Nam

PVCFC

CÔNG TY CP PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

PWC Việt Nam

Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN

Bộ Tài nguyên & Môi trường

Trung tâm Công nghệ và GIS - Bộ Tài nguyên & Môi trường

Dịch vụ khách hàng

Với đội ngũ gần 500 nhân viên sáng tạo và nhiệt huyết, Lạc Việt luôn tiên phong mang lại những sản phẩm độc đáo, hữu ích và giá cạnh tranh cho khách hàng. Hơn 23 năm qua, Lạc Việt luôn thực hiện sứ mệnh xây dựng tài sản thông tin hữu ích cho mỗi người và mọi tổ chức...