Chức năng tìm kiếm hồ sơ

  • 01/03/2019
  • 2820

TÌM KIẾM HỒ SƠ

Phần mềm cung cấp hai chức năng tìm kiếm: tìm kiếm nhanh và tìm kiếm nâng cao. Có thể xuất kết quả tìm kiếm ra tập tin excel nhằm tái sử dụng cho các hoạt động xử lý công việc

Tìm kiếm nhanh:


Tìm kiếm nâng cao: cung cấp nhiều tiêu chi tìm kiếm giúp cán bộ thư viện và người dùng dễ dàng tra cứu, khai thác các hồ sơ trong các kho lưu trữ của cơ quan.
                                            

Cây lưu trữ hồ sơ
Màn hình chính của người biên tập hồ sơ gồm 3 cửa sổ:

Cửa sổ cây kho lưu trữ: hiển thị danh sách các kho theo dạng mô hình cây, giúp cán bộ quản trị dễ dàng tổ chức hệ thống kho cấp cha – con.
Cửa sổ danh sách hồ sơ: hiển thị danh sách các hồ sơ được gom nhóm theo kệ. Bên trên danh sách có chức năng tìm kiếm nhanh và tìm kiếm nâng cao.
Cửa sổ hiển thị chi tiết hồ sơ: hiển thị chi tiết thông tin của hồ sơ đang được chọn ở cửa sổ Danh sách hồ sơ. Ở cửa sổ này, người biên tập hồ sơ có thể tạo mới một hồ sơ, cập nhật hoặc xóa hồ sơ đang hiển thị.
  • Đoàn Văn Hiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Tin xem nhiều
Giới thiệu phần mềm quản lý lưu trữ - SureDMShidden
Lạc Việt SureDMS là giải pháp QUẢN LÝ HỒ SƠ LƯU TRỮ được thiết kế dành cho cơ quan doanh nghiệp, tổ chức,.. để quản lý, thu thập và xử lý hồ sơ lưu trữ,...

Giải pháp gồm nhiều phân hệ tương ứng với các khâu công việc chính của một cơ quan lưu trữ bao gồm thu thập, bảo quản, chỉnh lý, khai thác, tra cứu, báo cáo thống kê, …hidden
Chức năng quản lý kho lưu trữhidden
Hồ sơ lưu trữ được quản lý theo kho. Mỗi kho lưu trữ có thể thuộc một kho cha khác và được phân loại thành các loại kho khác nhau như: Kho chuyên dụng, kho tạm​… Mỗi loại kho sẽ có quy định về diện tích khác nhauhidden
Chức năng tìm kiếm hồ sơhidden
Phần mềm cung cấp hai chức năng tìm kiếm: tìm kiếm nhanh và tìm kiếm nâng cao. Có thể xuất kết quả tìm kiếm ra tập tin excel nhằm tái sử dụng cho các hoạt động xử lý công việchidden
Ứng dụng di động (Mobile Apps)hidden
Ứng dụng di động (Mobile Apps)hidden
Chức năng tạo mới hồ sơ lưu trữhidden
Việc lập hồ sơ công việc đòi hỏi phải đảm bảo các quy định của Cơ quan, đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản. Một hồ sơ công việc được lập khoa học một mặt góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tại cơ quan, đơn vị và của bản thân người lập hồ sơhidden