Chức năng tạo mới hồ sơ lưu trữ

 • 01/03/2019
 • 2575

TẠO MỚI HỒ SƠ​​

​ Tạo mới hồ sơ lưu trữ

Hồ sơ lưu trữ là một tập văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có một (hoặc một số) đặc điểm chung như: Tên loại văn bản, cơ quan, tổ c​hức ban hành ​văn bản, thời gian hoặc những đặc điểm khác, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

 • Hồ sơ lưu trữ thường được chia làm 2 loại: hồ sơ mật và ​hồ sơ thông thường. Trong hồ sơ mật phải có ít nhất một tài liệu/thành phần hồ sơ được xác định là mật
 • Lập hồ sơ lưu trữ là việc tập hợp và sắp xếp văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình giải quyết công việc thành hồ sơ theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định. Việc lập hồ sơ công việc đòi hỏi phải đảm bảo các quy định của Cơ quan, đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản. Một hồ sơ công việc được lập khoa học một mặt góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tại cơ quan, đơn vị và của bản thân người lập hồ sơ, mặt khác tạo điều kiện cho việc tra cứu được thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng theo yêu cầu của cán bộ trong cơ quan hoặc của các đối tượng khác có liên quan.
 • Yêu cầu đối với hồ sơ được lập: Hồ sơ được lập phải phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hoặc của cơ quan, tổ chức; văn bản, tài liệu được thu thập vào hồ sơ phải có sự liên quan chặt chẽ với nhau và phản ánh đúng trình tự diễn biến của sự việc hay trình tự giải quyết công việc; văn bản, tài liệu được thu thập vào hồ sơ phải có giá trị bảo quản tương đối đồng đều.
 • Sau khi hoàn tất việc lập hồ sơ lưu trữ, cán bộ các phòng ban tiến hành giao nộp cho bộ phận lưu trữ. Tại đây, bộ phận lưu trữ tiến hành công tác rà soát, chỉnh lý và biên mục hồ sơ trước đi đưa vào kho lưu trữ.
 • Sau khi hồ sơ đã được biên mục, cán bộ lưu trữ sử dụng chức năng tạo mới hồ sơ lưu trữ trên phần mềm để tiến hành nhập dữ liệu vào hệ thống.

Thành phần thông tin của một hồ sơ lưu trữ như hình bên dưới.

Tên (hoặc mã) kho lưu trữ

Loại hồ sơ

Số lưu trữ:

 • Mục lục số.
 • Hộp số
 • Hồ sơ số

Ký hiệu thông tin

Tiêu đề hồ sơ

Chú giải

Thời gian của tài liệu: Bắt đầu, Kết thúc

Ngôn ngữ

Bút tích

Số lượng tờ

Thời hạn bảo quản

Chế độ sử dụng

Tình trạng vật lý

Ghi chú​

n bộ lưu trữ có thể hiệu chỉnh nội dung của hồ sơ hiện hành hành hoặc xóa hồ sơ khỏi hệ thống.

 • Đoàn Văn Hiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Tin xem nhiều
Giới thiệu phần mềm quản lý lưu trữ - SureDMShidden
Lạc Việt SureDMS là giải pháp QUẢN LÝ HỒ SƠ LƯU TRỮ được thiết kế dành cho cơ quan doanh nghiệp, tổ chức,.. để quản lý, thu thập và xử lý hồ sơ lưu trữ,...

Giải pháp gồm nhiều phân hệ tương ứng với các khâu công việc chính của một cơ quan lưu trữ bao gồm thu thập, bảo quản, chỉnh lý, khai thác, tra cứu, báo cáo thống kê, …hidden
Chức năng quản lý kho lưu trữhidden
Hồ sơ lưu trữ được quản lý theo kho. Mỗi kho lưu trữ có thể thuộc một kho cha khác và được phân loại thành các loại kho khác nhau như: Kho chuyên dụng, kho tạm​… Mỗi loại kho sẽ có quy định về diện tích khác nhauhidden
Chức năng tìm kiếm hồ sơhidden
Phần mềm cung cấp hai chức năng tìm kiếm: tìm kiếm nhanh và tìm kiếm nâng cao. Có thể xuất kết quả tìm kiếm ra tập tin excel nhằm tái sử dụng cho các hoạt động xử lý công việchidden
Ứng dụng di động (Mobile Apps)hidden
Ứng dụng di động (Mobile Apps)hidden
Chức năng tạo mới hồ sơ lưu trữhidden
Việc lập hồ sơ công việc đòi hỏi phải đảm bảo các quy định của Cơ quan, đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản. Một hồ sơ công việc được lập khoa học một mặt góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tại cơ quan, đơn vị và của bản thân người lập hồ sơhidden